Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Stretneme sa opäť na chate Tri kopce

Spolok priateľov Čadce už viac rokov usporadúva počas Bartolomejských hodových dní priateľské stretnutia svojich členov.

Vytvorené: 15.08.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 1622

Odišiel vzácny človek

 V piatok 4. apríla nás navždy opustil člen nášho spolku Ferdinand Kubinec.

Vytvorené: 12.04.2014 | čítať celý článok | Čitateľov: 1530

Pohodové stretnutie

 Stretnutia členov SPČ v predvečer Bartolomejských hodových dní sa už stali tradíciou. Štvrté v poradí bolo opäť na chate Tri kopce  pod Husárikom.

Vytvorené: 27.08.2013 | čítať celý článok | Čitateľov: 1860

Stretneme sa na chate Tri kopce

Spolok priateľov Čadce už štvrtý rok usporadúva počas Bartolomejských hodových dní priateľské stretnutia svojich členov. 

Vytvorené: 05.08.2013 | čítať celý článok | Čitateľov: 1792