Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Hodové stretnutie

Bartolomejské hodové dni sa stali príležitosťou na stretnutie rodákov, členov SPČ.

Vytvorené: 06.11.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 1889

Rozlúčili sme sa so Štefanom Čečotkom

V júni sme sa rozlúčili s našim priateľom  Ing. Štefanom Čečotkom.

Vytvorené: 27.08.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 1887

Výročná členská schôdza

V apríli spolok na svojej výročnej schôdzi  zhodnotil činnosť za uplynulé dva roky a schválil námety činnosti na ďalšie obdobie. Na tomto stretnutí bol zvolený výbor v tomto zložení:

Vytvorené: 27.08.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 1652

Rozprávanie o Čadci - Pamäť mesta

Každý človek má svoju identitu najmä vďaka pamäti. Pamäť tvorí  orientačný rámec jeho správania, podľa nej  hodnotí okolitý svet, podľa nej sa správa.

Vytvorené: 21.04.2015 | čítať celý článok | Čitateľov: 2059