Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

významné objekty

 

Čo vieme (nevieme) o Čadci

Obyvatelia všetkých miest a obcí sú zvyčajne hrdí a majú radi svoje rodisko, či domov. Dúfame, že ani Čadčania nie sú v tom výnimkou. Keď by sme sa hocikoho opýtali, z čoho pramení táto ich hrdosť, nie vždy nájdu uspokojivú odpoveď. A možno ešte horšie by to dopadlo, keby ste začali preverovať, čo vedia o svojom rodisku či pôsobisku alebo bydlisku, hoci je to vo väčšine prípadov to isté mesto.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 8053

Pamätná sieň mesta - návrh

Na stretnutí členov výboru Spolku priateľov Čadce (súčasných i predchádzajúcich), ktoré sa konalo 16. decembra 2010 v Dome kultúry v Čadci, odzneli viaceré podnetné návrhy na kultúrne aktivity v meste. Medzi nimi aj návrh na zriadenie Pamätnej siene mesta Čadca. Tento návrh je prvým pokusom o sformulovanie tohto zámeru. Jeho cieľom je poskytnúť základ na ďalšie uvažovanie o tejto téme a postupné kroky k jeho realizácii.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 4753

Dokumenty o starej Čadci

Každý človek má svoju identitu vďaka pamäti. Pamäť tvorí orientačný rámec správania človeka, podľa ktorého hodnotí okolitý svet a ovplyvňuje svoje správanie v ňom. Pamäť človeka je podobná softvéru počítača. Čo je v ňom uložené, to nám umožňuje riešiť úlohy s väčšou alebo menšou mierou spoľahlivosti.

Vytvorené: 23.11.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 19259