Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

O meste

 

Čo vieme (nevieme) o Čadci

Obyvatelia všetkých miest a obcí sú zvyčajne hrdí a majú radi svoje rodisko, či domov. Dúfame, že ani Čadčania nie sú v tom výnimkou. Keď by sme sa hocikoho opýtali, z čoho pramení táto ich hrdosť, nie vždy nájdu uspokojivú odpoveď. A možno ešte horšie by to dopadlo, keby ste začali preverovať, čo vedia o svojom rodisku či pôsobisku alebo bydlisku, hoci je to vo väčšine prípadov to isté mesto.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 8053

Pamätná sieň mesta - návrh

Na stretnutí členov výboru Spolku priateľov Čadce (súčasných i predchádzajúcich), ktoré sa konalo 16. decembra 2010 v Dome kultúry v Čadci, odzneli viaceré podnetné návrhy na kultúrne aktivity v meste. Medzi nimi aj návrh na zriadenie Pamätnej siene mesta Čadca. Tento návrh je prvým pokusom o sformulovanie tohto zámeru. Jeho cieľom je poskytnúť základ na ďalšie uvažovanie o tejto téme a postupné kroky k jeho realizácii.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 4753

Stretnutia rodákov

Tento príspevok je pripomenutím zaujímavej aktivity, ktorá sa udiala začiatkom sedemdesiatych rokov minulého storočia. Dlho trvalo, kým sa Kysučania začali hlásiť k svojmu rodnému kraju. Prelomovým bol rok 1960, keď sa oba kysucké okresy zjednotili do jedného. Vtedy sa zrodilo heslo: Dobehnúť vyspelé okresy Slovenska ! Iniciátorom tohto celospoločenského pohybu bol stranícky šéf Oto Ončák. Výsledkom tej snahy bola podrobná analýza stavu na všetkých úsekoch nášho hospodárskeho a spoločenského života. Kysucký prosbopis, ako sme tento dokument skrátene nazvali, bol živým výkričníkom, ktorý prečnieval z minulosti do vtedajšej súčasnosti. Pri porovnaní s ostatnými okresmi boli ešte rozdiely skoro priepastné, akoby nezaplniteľné akýmkoľvek obetavým snažením. Predsedníctvo SNR ako vtedajší najvyšší vládny orgán na Slovensku na jeho základe schválilo súbor konkrétnych opatrení na riešenie akútnych problémov. V ďalších rokoch prebiehali premeny ešte v skrytosti, postupne. Ľudia si nachádzali robotu nielen na Ostravsku, ale aj v rodnom kraji. Stavali sa nové školy, sídliská. Ľudia si postupne začali uvedomovať, že ich rodný kraj sa predsa len mení k lepšiemu.

Vytvorené: 04.12.2010 | čítať celý článok | Čitateľov: 4435

Za krajšiu Čadcu

 O tom, že za krajšiu Čadcu sa dá usilovať nielen predvolebnými politickými aktivitami, ale konkrétnymi činmi, nás presviedčajú výsledky súťaže o najkrajšiu predzáhradku pred obytnými domami, ktorá bola vyhodnotená v týchto dňoch. Jej cieľom je podnietiť obyvateľov mesta k tomu, aby si upravovali najbližšie okolie svojich domov kvetinami alebo ozdobnou zeleňou a takto spríjemňovali životné prostredie sami sebe i ľuďom, korí sa pohybujú v ich blízkosti.

Vytvorené: 16.09.2010 | čítať celý článok | Čitateľov: 5059
< predchádzajuca | nasledujúca >