Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Z kroniky spolku

 

Ročenka Spolku priateľov Čadce 2003- 2008

Momentky z histórie

Založenie Spolku
V histórii Spolku treba zaznamenať, že podnet na jeho založenie vytvorila trojica Jaroslav Velička, Jozef Marec a Rudolf Gerát, ktorí vypracovali návrh stanov a požiadali Ministerstvo vnútra SR o registráciu spolku. V tom čase podporilo tento zámer 47 osôb, ktoré majú štatút zakladajúcich členov. Po schválení žiadosti sa uskutočnila zakladajúca schôdza Spolku 28. apríla 2003, na ktorej boli schválené stanovy a zvolený výbor spolku.

Vytvorené: 16.10.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 5010