Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

osobnosti

 

Čo vieme (nevieme) o Čadci

Obyvatelia všetkých miest a obcí sú zvyčajne hrdí a majú radi svoje rodisko, či domov. Dúfame, že ani Čadčania nie sú v tom výnimkou. Keď by sme sa hocikoho opýtali, z čoho pramení táto ich hrdosť, nie vždy nájdu uspokojivú odpoveď. A možno ešte horšie by to dopadlo, keby ste začali preverovať, čo vedia o svojom rodisku či pôsobisku alebo bydlisku, hoci je to vo väčšine prípadov to isté mesto.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 8053

Pamätná sieň mesta - návrh

Na stretnutí členov výboru Spolku priateľov Čadce (súčasných i predchádzajúcich), ktoré sa konalo 16. decembra 2010 v Dome kultúry v Čadci, odzneli viaceré podnetné návrhy na kultúrne aktivity v meste. Medzi nimi aj návrh na zriadenie Pamätnej siene mesta Čadca. Tento návrh je prvým pokusom o sformulovanie tohto zámeru. Jeho cieľom je poskytnúť základ na ďalšie uvažovanie o tejto téme a postupné kroky k jeho realizácii.

Vytvorené: 17.05.2011 | čítať celý článok | Čitateľov: 4753

Akademik Emil Špaldoň - jubilant Spolku priateľov Čadce

Medzi najvýznamnejšie výročia, ktoré si toho roku pripomína Spolok priateľov Čadce a s ním aj všetci Kysučania, patrí jubileum čadčianskeho rodáka akademika Emila Špaldoňa, ktorý sa 12. mája dožíva 90 rokov.Jeho meno sa stalo symbolom rozvoja slovenského obilninárstva a jeho odborného zázemia, ktoré reprezentuje najmä Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Od roku 1952 tu pôsobil ako profesor, vedúci katedry rastlinnej výroby a osem rokov ako jej rektor. Je autorom početných odborných monografií, z ktorých najmä práca Agronomické a organizačné základy riešenia sebestačnosti v obilninách sa stala východiskom praktických opatrení v celoštátnom meradle Svoje teoretické poznatky realizoval v praxi pri pestovaní ozimnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, papriky a ďalších plodín, ktoré postupne preberali a uplatňovali aj v ďalších krajinách. Za svoje teoretické a praktické výkony bol ocenený najvyššími štátnymi vyznamenaniami. Osobitne oceňujeme jeho záujem o rozvoj Kysúc, ktorý osvedčoval dlhé roky ako predseda výboru Spolku Kysučanov v Bratislave, predchodcu dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie.

Vytvorené: 16.10.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 5657