Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

história

 

Park zmierenia 2

K pozitívnym výsledkom činnosti Spolku patrí aj vyriešenie otázky bývalého židovského cintorína na Ulici Ľ. Podjavorinskej. Bola to jediná pamiatka na bývalých 400 obyvateľov mesta, ktorí tu žili do roku 1942, keď sa dovŕšilo ich ponižovanie a šikanovanie odvezením do vykynožovacieho tábora Osvienčim. Odtiaľ sa ich vrátilo vari päť. Všetci ostatní zahynuli. Postupne boli zlikvidované aj objekty, ktoré pripomínali ich existenciu v meste. Synagóga na Palárikovej ulici bola zbúraná pri výstavbe budovy OV KSS a aj z cintorína boli postupne rozkradnuté náhrobné kamene, aby sa po opracovaní objavili na iných cintorínoch. Dielo skazy dokonali návozom zeminy na plochu cintorína pri kopaní základov budovy Verejnej bezpečnosti. Celý priestor bol zanedbaný a postupne sa na ňom vytvárali skládky odpadkov.

Vytvorené: 23.11.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 2368

Dokumenty o starej Čadci

Každý človek má svoju identitu vďaka pamäti. Pamäť tvorí orientačný rámec správania človeka, podľa ktorého hodnotí okolitý svet a ovplyvňuje svoje správanie v ňom. Pamäť človeka je podobná softvéru počítača. Čo je v ňom uložené, to nám umožňuje riešiť úlohy s väčšou alebo menšou mierou spoľahlivosti.

Vytvorené: 23.11.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 18610
< predchádzajuca | nasledujúca >