Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Kontakty

 

Kontakty na členov výboru Spolku

Výbor Spolku priateľov Čadce
 

Predseda: Mgr. Marta Buchcarová, mobil 0918057150, Námestie slobody 30/28, 02201 Čadca,
tel. 041 4324814, mobil 0917042875, e-mail: spccadca@gmail.com
 

Členovia:

  • Mgr. Jaroslav Klus, Čadca
  • Mgr. Viera Strýčková, KIC Čadca, tel. 0903121327, e-mail: vstryckova@post.sk
  • Bc. František Ujházi, Čadca, tel. 0915866490 ,  e-mail: ujhazi@hbkcadca.sk
  • Marek Pollák, Čadca
  • Veronika Grešáková, Čadca
  • Mgr. Dagmar Šamajová, Čadca, e-mail: samajovagagmar@zoznam.sk

 

Vytvorené: 20.10.2009 | čítať celý článok | Čitateľov: 4080