Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Moja rodná Čadca – 11. ročník

Tradičná súťaž žiakov čadčianskych základných škôl a ich rovesníkov z gymnázia sa konala 22.marca 2017 v Dome kultúry Čadca.

Súťažiaci si v štyroch kolách overili vedomosti o svojom rodnom meste. Prvé kolo bolo vedomostné, venované všeobecným poznatkom z prírody, histórie, hospodárstva, školstva, kultúry, športu a ďalších oblasti. V druhom kole poznávali z videoprojekcie objekty a reálie z mesta.

V treťom kole hľadali na slepej mape mesta jeho ulice a mestské časti, vrátane historických pľacov a napokon umiestnenie významných inštitúcií v meste. Posledné kolo bolo prekvapením pre súťažiacich. Mali rozpoznať kysucké kroje, sparovať ich a potom podľa starých názvov jednotlivých časti odevu ich správne určiť. Vedomosti súťažiaci čerpali z publikácii o Čadci ( monografia mesta Čadca, Čadčianske pľace, Čadca v premenách čias), taktiež z dvoch príručiek vydaných Spolkom priateľov Čadce Čo vieme(nevieme) o Čadci a Prechádzky Čadcou.

Súťaž si už za viac ako desať rokov svojej existencie získala záujem škôl a súťažiacich. Jej konanie podporuje aj mesto Čadca, ktoré každý rok poskytuje organizátorom dotáciu na odmeny súťažiacim. Za správne odpovede družstvá získavali body, ktorých súčet nakoniec rozhodol o ich konečnom umiestnení

Najviac vedomosti vo všetkých kolách preukázali a na prvom mieste sa umiestnili žiaci zo ZŠ M.R. Štefánika . Družstvo pracovalo v zložení: Klára Bohdaňová, Ema, Materanková, Daniel Klimek, Samuel Kyzek pod vedením Mgr. Jany Kulichovej. Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Horelica v zložení: Mária Adamcová, Daniela Pagačová, Stanislava Rovńaníková, Samuel Ľuptovec , ktorých pripravovla Mgr.D. Hrušková.

Na treťom „bronzovom“ mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Rázusova v zložení: Gabrišová, Čmelíková, Hluzák, Kobolka pod vedením Mgr. Jany Koperovej. Všetky družstvá získali vecné odmeny a diplomy. Vyučujúci, ktorí vedú žiakov k tomu, aby si zo školy odniesli do života čo najviac poznatkov o svojom rodnom meste si zaslúžia poďakovanie.

Súťaž sledovalo početné publikum žiakov z jednotlivých škôl, ktorí povzbudzovali svojich spolužiakov a viacerí získali aj odmeny za správne zodpovedanie otázok, ktoré nevedelo niektoré družstvo. Súťaž má už osvedčený obsah, výborné technické zabezpečenie s využitím videoprojekcií a skúsených zamestnancov z Centra voľného času, ktoré je hlavným gestorom súťaže spolu so Spolkom priateľov Čadce a Domom kultúry.


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 27.03.2017 | zobrazení: 1935