Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Odišiel významný človek akademik Emil Špaldon

16. septembra 2015 nás vo veku 97 rokov navždy opustil akademik Dr.h.c. prof. Ing. Emil Špaldon, DrSc.,

 dlhoročný člen Spolku priateľov Čadce, bývalý dekan Agronomickej fakulty, rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, jedna z najvýznamnejších osobností vedy a uplatňovania jej výsledkov v praxi. Narodil sa v Čadci 12. mája 1918. S jeho menom sú spojené  úspechy poľnohospodárstva v druhej polovici minulého storočia, keď  sme dosahovali sebestačnosť vo výrobe  základný potravín. Jeho zásluhy boli ocenené udelením najvyšších štátnych vyznamenaní v minulosti i súčasnosti.  V roku 2008 mu bol  udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy. Akademik Špaldon  sa vždy hlásil k svojmu rodisku – Čadci. Viac rokov pôsobil ako predseda Spolku kysuckých rodákov v Bratislave,  ktorý bol predchodcom dnešnej  Kysuckej kultúrnej nadácie. Akademik E. Špaldon je čestným občanom rodného mestečka Čadce i Nitry, kde prežil takmer celý svoj produktívny život. Česť jeho pamiatke!
 


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 06.11.2015 | zobrazení: 2461