Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Hodové stretnutie

Bartolomejské hodové dni sa stali príležitosťou na stretnutie rodákov, členov SPČ.

 Po dobrých skúsenostiach sa toto stretnutie uskutočnilo na chate Tri kopce. Pekné prostredie   vytvorilo príjemnú atmosféru na priateľské rozhovory. Stretnutia sa okrem členov žijúcich v Čadci zúčastnili. Doc. Ing. Pavol Krkoška z Bratislavy, PaedDr. Ivan Čierny z B. Bystrice, Doc. MUDr. Stanislav Kunda, CSc z B. Bystrice, Ing. Pavol Jurecký  zo Žiliny a Ing. Milan Urbánek z B. Štiavnice.

Pri dobrom občerstvení z miestnej krčmy, koláčikoch od pani Gerátovej  a od šéfa pekárne Vilija pána J. Klieštika  si členovia zaspomínali na spoločne prežité roky . Prebrali i novosti v meste
a  v spolku od posledného stretnutia.

Rozhovory prebehli v prijemnej a pohodovej atmosfére k čomu prispelo i pekné počasie a najmä výborný  guláš , ktorý už viac rokov  varí J. Buchcar. Stretnutie členov spolku sa ukončilo s prianím ďalšieho stretnutia o rok.   


 

Fotogaléria k článku :

p1010741-1.jpg
p1010745.jpg
p1010749.jpg
p1010750.jpg

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 06.11.2015 | zobrazení: 1498