Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Rozlúčili sme sa so Štefanom Čečotkom

V júni sme sa rozlúčili s našim priateľom  Ing. Štefanom Čečotkom.

  Bol  zakladajúcim členom  spolku. V jeho začiatkoch pracoval vo výbore ako hospodár a staral sa o vlajku spolku. Hoci sa jeho profesionálny život uberal technickým smerom, celý svoj život sa venoval maľovaniu.  Jeho veľmi častou témou boli milované Kysuce.

Svoje výtvarne znalosti  uplatnil  aj pri hodnotení výtvarných súťaží spolku pre detí a mládež. Patril nielen k aktívnym členom SPČ ale i najaktívnejším neprofesionálným výtvarníkom Kysúc. Pravidelne sa zúčastňoval rôznych výstav v doma ale i v zahraničí.  Za svoju dlhoročnú výtvarnú činnosť získal mnoho ocenení.  Svoju životnú cestu dokončil vo veku 76 rokov. Česť jeho pamiatke.


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 27.08.2015 | zobrazení: 1542