Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Výročná členská schôdza

V apríli spolok na svojej výročnej schôdzi  zhodnotil činnosť za uplynulé dva roky a schválil námety činnosti na ďalšie obdobie. Na tomto stretnutí bol zvolený výbor v tomto zložení:

 M. Buchcarová, V. Strýčková, F. Ujházi, V. Grešáková, D. Šamajová, J. Klus a M. Polák.

Revízorkou účtov sa  stála J. Cabuková.

Na prvom  stretnutí výboru bola za predsedníčku zvolená M. Buchcarová, členka výboru od založenia spolku. Vykonávala  deväť rokov funkciu hospodárky a tajomníčky.


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 27.08.2015 | zobrazení: 1317