Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Listy priateľom - apríl 2015

Rok 2014 možno z viacerých dôvodov považovať pre naše mesto za významný.

Mesto si podľa nových zistení historikov pripomenulo 480. výročie svojho založenia, čo bolo motívom na viaceré podujatia, približujúce obyvateľom mesta túto históriu. K téme výročia sa konal odborný seminár, mesto vydalo publikáciu so zameraním na historické medzníky mesta, ktorá sa dostala do všetkých domácností.

V novembrových voľbách do mestského zastupiteľstva bol opäť zvolený primátor Milan Gura, ale obmenila sa významná časť poslancov zastupiteľstva. Zástupcom primátora sa stal člen nášho spolku Jaroslav Velička, do ktorého vkladáme nové nádeje.

V rozvojových stavebných aktivitách sme zaznamenali otvorenie tzv. malého obchvatu mesta, ktorý však čaká na svoje pokračovanie napojením na cestu do Turzovky. Dokončili sa práce na prestavbe jedného pavilónu bývalej školy na Hlinkovej ulici a stal sa z nej Dom seniorov. Ďalšie dva pavilóny však na prestavbu ešte čakajú.

V našom spolku pokračovali osvedčené aktivity. Približujeme ich v ďalších príspevkoch.

Postihli nás aj dve straty našich členov: navždy sme sa rozlúčili s Ferdinandom Kubincom a Antonom Pajonkom. O zámeroch na rok 2015 je informácia v osobitnom príspevku.

Viac sa dočítate v prílohe, ktorú si môžete stiahnuť.


 

Prílohy k článku na stiahnutie:

Listy_priatelom_april_2015.pdf (697.66kB)

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 17.04.2015 | zobrazení: 1372