Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Moja rodná Čadca po desiaty raz

Spolok priateľov Čadce si minulý týždeň pripísal na svoju historickú databázu významnú udalosť: súťaž Moja rodná Čadca, oslávila desiate výročie.

Jej cieľom je, aby žiaci získali o svojom rodnom meste čo najviac poznatkov, ktoré ich potom budú sprevádzať po celý život. Pred troma rokmi vydal Spolok príručku Čo vieme (nevieme) o Čadci, v ktorej do vyše dvesto otázok sústredil poznatky o prírodných zaujímavostiach, významných osobnostiach a základné informácie o vývoji a súčasnom stave hospodárstva, školstva, kultúry, zdravotníctva a športu.

Žiaci zapojení do súťaže (siedmaci a ôsmaci) sa v priebehu školského roka oboznamujú s poznatkami návštevou zaujímavých miest, na stretnutiach s pamätníkmi a s významnými osobnosťami mesta a pravdaže aj sledovaním dostupných písomných prameňov o meste. Z najlepších žiakov zostavujú školy štvorčlenné reprezentačné družstvá, ktoré si porovnávajú svoje vedomosti na celomestskom finále súťaže.

Súťaž si za desaťročie svojej existencie získala záujem škôl a súťažiacich. Jej konanie podporuje aj mesto Čadca, ktoré každý rok poskytuje organizátorom dotáciu na odmeny súťažiacim. Aj školy vítajú súťaž ako atraktívnu a zaujímavú formu regionálnej výchovy.

Pred začiatkom súťaže Spolok priateľov Čadce udelil už šiesty raz tradičnú Cenu akademika Emila Špaldona. Stredné školy v Čadci navrhli na ocenenie týchto študentov: Gymnázium J.M. Hurbana Miriam Slezákovú, Stredná odborná škola obchodu a služieb Henrietu Privarčákovú, Ped. a soc. akadémia sv. Márie Goretti Veroniku Gavlákovú a Stredná zdrav. škola sv. Františka z Assisi Júliu Kristekovú.

Výbor spolku sa rozhodol toho roku udeliť cenu nominantke SOŠOS najmä za jej všestrannosť a výsledky SOČ v matematike. Okrem ceny boli všetkým nominantkám udelené diplomy a knižné odmeny. Po tomto slávnostnom akte sa začala vlastná súťaž Moja rodná.

V štyroch kolách si účastníci overili svoje všeobecné poznatky o meste, potom poznávali na slepej mape mesta jeho ulice a mestské časti vrátane historických pľacov a napokon umiestnenie významných inštitúcií v meste. Ku každej otázke sa premietali názorné ukážky. Za správne odpovede družstvá získavali body, ktorých súčet nakoniec rozhodol o ich konečnom umiestnení . Finále prebiehalo v kinosále Domu kultúry a jeho priebeh sledovali fan- kluby z jednotlivých škôl.

Ak niektorý súťažiaci neuspel, prihlásený divák mohol získať za správnu odpoveď drobnú odmenu. Záverečným kolom súťaže bolo skladanie obrazu mesta z dielov, obdobne ako je známa hra puzzle, kde rozhodovala šikovnosť a predstavivosť. Toho roku súperili vo finále družstvá z piatich škôl.

Suverénnym víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Milana Rastislava Štefánika (na obrázku vľavo v bielych tričkách),ktoré získalo najviac bodov v každom kole súťaže. Súťažiacich pripravuje Mgr. Jana Kulichová. Druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ na Rázusovej ulici ( Mgr. Jana Koperová) a „bronzovú“ priečku obsadili žiaci z Podzávozu ( Mgr. Terézia Bulejová).

Na ďalších miestach boli žiaci z nižších ročníkov gymnázia a z Podzávozu. Všetky družstvá získali diplomy a vecné odmeny. Priebeh súťaže už tradične zabezpečujú pracovníci Centra voľného času v Čadci pod vedením Mgr. Marty Buchcarovej. Za desať rokov získali poznatky a zručnosti, s ktorými sa radi podelia aj so záujemcami z ostatných miest na Kysuciach.

Rudo Gerát


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 04.12.2014 | zobrazení: 1564