Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Letné aktivity spolku

Aj toho roku spolok pokračoval vo svojich aktivitách v letnom období.

Stal sa spoluúčastníkom projektu Spomienky stratené v čase, ktorý z iniciatívy partnerského mesta Valašské Meziŕíčí realizovalo aj mesto Čadca. Spolok tu prevzal úlohu pripraviť text do publikácie so spomienkami na staré časy, najmä na budovy, ktoré sa stali súčasťou histórie oboch miest. V knižke sú historické fotografie Kornela Szandányho a Miroslava Golisa. Farebné snímky zo súčasnosti poskytol Jaroslav Velička a archív mesta. Texty pripravil Rudo Gerát .

Čadca sa v publikácii v porovnaní s partnerským mestom predstavila skromnejšie, pretože viaceré budovy, ktoré spoluvytvárali históriu mesta, zmizli z jeho obrazu. Namiesto fary, kde v decembri 1848 sídlilo vedenie povstania Slovákov proti maďarskému útlaku je obchodné centrum Družba, reprezentačný Lackov a Kollárikov dom zbúrali kvôli ceste, ktorá prechádza stredom mesta, Palárikov dom v rukách nesvedomitých správcov vyhorel a židovská synagóga musela uvoľniť miesto budove bývalého OVKSS. Z historických stavieb sa zachoval len kostol sv. Bartolomeja a niektoré domy v meste, ktoré zachránilo to, že sú zapísané v Zozname kultúrnych pamiatok mesta. Medzi nimi aj  budova terajšieho múzea a hotel Tatra, ktoré noví majitelia renovovali pod dozorom pamiatkarov. Spolu so spomenutou knižkou v rámci projektu pripravili aj výstavu fotografií starých budov z oboch miest, kde Čadca, žiaľ, tiež nemá čo veľmi ukazovať.

Nech je to pre súčasníkov aspoň poučením ako si ctiť a uchovávať dedičstvo minulosti. Výstavu za účasti delegácie partnerského mesta otvorili 25. septembra v Dome kultúry v Čadci.

Tretie stretnutie čadčianskych rodákov sa konalo ako účasť tradičných Bartolomejských hodových dní.

Toho roku to bolo z príležitosti 480.výročia prvej písomnej zmienky o meste. Účasť Čadčanov, trvale pôsobiacich mimo svojho rodného mesta, bola síce nižšia než pri predchádzajúcich okrúhlych výročiach mesta, zato tí, čo prišli, neoľutovali. Okrem prijatia v obradnej sieni mesta, kde ich privítal primátor Milan Gura sa po zápise do pamätnej knihy mesta a nášho spolku a po  slávnostnom obede v hoteli Tatra zúčastnili na výlete do Bystrickej doliny. Cestou navštívili námestie v Starej Bystrici so známym orlojom a Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke. Výlet ukončili priateľským posedením v krčme z Korne v areáli skanzenu. Všetci si stretnutie pochvaľovali a sľúbili, že budú o peknej tradícií týchto jubilejných stretnutí informovať aj mladších rodákov.

Členovia nášho spolku sa opäť, tak ako po minulé roky, stretli v predvečer Bartolomejských dní vo vynovenej chate Tri kopce, kde prežili pohodové chvíle, plné priateľskej spolupatričnosti a žičlivosti. Istotne ich to povzbudí aj do aktívnejšej spolkovej činnosti.

Záznamy o oboch stretnutiach sú tentoraz stručné, pretože ich pisateľ sa na nich osobne nezúčastnil. Koniec augusta a začiatok septembra strávil v nemocnici a potom ako rekonvalescent. Plnohodnotne ma však zastúpili Marta B. a Vierka S. Ďakujem.

Rudo Gerát


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 01.10.2014 | zobrazení: 1480