Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Ľútoriadky za Dr. Antonom Pajonkom

Človeku sa vždy ťažko píše o priateľovi, ktorý ešte podľa všetkých predpokladov mohol užívať život, pracovať a tešiť ľudí svojou spoluúčasťou na zmysluplnom dianí. Veď len nedávno dovŕšil vek, keď jeho rovesníci iba nastupujú na zaslúžený odpočinok. Sami sme sa čudovali, prečo tak skoro.

A zrazu prišla tá nečakaná a šokujúca zvesť: 19. júl bol posledným dňom jeho života. Opustil nás nečakane, uprostred životných plánov, ktoré ešte chcel naplniť, uprostred počet nej rodiny, tešiacej sa z jeho láskavej a chápavej dobroty. Takého sme ho roky poznali aj ako člena výboru Spolku priateľov Čadce: vždy dobre naladeného, usmiateho, pripraveného potešiť dobrým vtipom. Netušili sme, že za tým vonkajším zjavom je skrytá osobnosť, bojujúca o vlastnú existenciu. Nedal to o sebe vedieť. Naopak.

Popri zamestnaní si našiel hodiny a hodiny času, keď pripravoval a potom posielal medzi svojich mladých čitateľov posolstvo dobra, krásy - knižky kysuckých rozprávok. Jeho mladí priatelia, sa tešili z nich, lebo si ich získal svojím presvedčením, že dobro, pravda a láska musia vždy zvíťaziť nad zlobou a neprávosťou. Bol členom Matice slovenskej Spolku slovenských spisovateľov a syndikátu novinárov.

Priraďoval tie knižky jednu k druhej, po troch vydaniach Kysuckých rozprávok nasledovala Drotárova palica ,O dievčine z obrazu a Dar od mravčieho kráľa, až z toho vznikol rad, z ktorého práve tú poslednú si vybrali jeho čitatelia za Knihu Kysúc roku 2013.

Istotne si už pripravoval ich pokračovanie. Neúprosný osud mu to nedoprial. Navždy si ho zapamätáme ako dobrého človeka, príjemného spoločníka a spolupracovníka. Budeš nám chýbať, Tonko !


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 23.08.2014 | zobrazení: 1454