Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Zoznam členov Spolku priateľov Čadce

 

 1. MUDr.. Pavol Bartsch SNP 739/10, 022 01 Čadca
 2. PaedDr. Mária Blendovská Bukov 1246, 022 01 Čadca
 3. Mgr. Marta Buchcarová J. Kráľa 2589, 022 01 Čadca
 4. Ing. Štefan Čečotka Hurbanova 2236, 022 01 Čadca
 5. RNDr. Anna Čerchlová Rázusova 1660, 022 01 Čadca
 6. Ján Ďurica Čierne 181, 023 13
 7. Miroslav Ďurica SNP 739/12, 022 01 Čadca
 8. PhDr. Rudolf Gerát Mierová 2120, 022 01 Čadca
 9. Mgr. Miroslav Golis Mierová 2162, 022 01 Čadca
 10. Magda Hacková J. Bottu 2420, 022 01 Čadca
 11. Iveta Hažíková Májova 1099, 022 01 Čadca
 12. PhDr. Alena Hrašková Hurbanova 208/60, 022 01 Čadca
 13. Rudolf Hruška Ľ. Janotu 2573, 022 01 Čadca
 14. Mgr. Mária Hušťavová Rieka 2574, 022 01 Čadca
 15. Anna Jarošová Školská 2085, 022 01 Čadca
 16. MUDr. Jozef Kanaba Hurbanova 2290, 022 01 Čadca
 17. MUDr. Alena Kanabová Hurbanová2290, 022 01 Čadca
 18. Mgr. Jozef Kráľ J. Kráľa 2584, 022 01 Čadca
 19. Mgr. Vladimír Kráľ Vojty 910, 022 01 Čadca
 20. Elena Kubincová J. Bottu 2420, 022 01 Čadca
 21. Ferdinand Kubinec J. Bottu 2420, 022 01 Čadca
 22. MUDr.Jozef Marec Okružná 110/C, 022 01 Čadca
 23. Mgr. Miroslava Mináriková Hurbanova 2236, 022 01 Čadca
 24. Pavol Paleník Staškov 691, 023023
 25. Mgr. Pavol Panis Horelica 67, 022 01 Čadca
 26. MUDr. Vladimír Pavlík, CSc. Palárikova 2310, 022 01 Čadca
 27. Ing. Jozef Pohančeník Hurbanova 2289, 022 01 Čadca
 28. František Dejčík Žilinská cesta 2/19 034 01 Ružomberok
 29. Ing. Boris Rajek USA
 30. Mgr. Ivana Řehačková Okružná 110/79, 022 01 Čadca
 31. Jozefa Stenchláková Gočárova1506/22, 022 01 Čadca
 32. Mária Ščuryová Svrčinovec 198, 023 12
 33. PaedDr. Jaroslav Velička Okružná 25/C, 022 01 Čadca
 34. Karol Zwardoň J. Kollára 2457/8, 022 01 Čadca
 35. Ing. Marián Cisárik Dubová 15, 010 01 Žilina
 36. MUDr. Stanislav Kunda, CSc. Čsl. armády 27, 074 01 B.Bystrica
 37. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc. Kríkova 7, 821 07 Bratislava
 38. Ing. Emil Špaldoň Školská 2, 949 01 Nitra
 39. Ing. Kornel Szandany Hlinská 8/12, 010 01 Žilina
 40. Akad. mal. Anna Galková Dulovo nám. 8, 821 09 Bratislava
 41. Ing. Eberhard Borsig ,DrSc. Púpavová 40, 841 04 Bratislava
 42. Ing. František Špaldoň, DrSc. Vihorlaská 43, 040 01 Košice
 43. Ing. Ján Sventek Lipnická 302, 900 42 Dunajská Lužná
 44. MUDr. Pavol Soviar, CSc. Polská č. 46 , 779 00 Olomouc, ČR
 45. JUDr. Anton Blaha Nad Lomom 5, 811 02 Bratislava 1
 46. Anton Pajonk Májová 1115, 022 01 Čadca
 47. Bohuslava Pajonková Májová 1115, 022 01 Čadca
 48. Ing. Stanislav Mikovčák Gočárova 252, 022 01 Čadca
 49. PhDr. Ivan Gerát, PhD. Kresánkova 1, 841 05 Bratislava
 50. PhDr. Mária Batorová, DrSc. Na Hrebienku 38, 811 02 Bratislava
 51. Ing. Emil Roman, CSc. Svidnícka 19, 821 03 Bratislava
 52. Ing. Milan Urbanek Zvonová 27, 169 00 B. Štiavnica
 53. Lýdia Demková Venice, California , USA
 54. Ing. Pavol Jurecký Bajzova 37, 010 01 Žilina
 55. ThDr. Ladislav Ostrák 900 52 Kuchyňa
 56. Ing. Richard Novák Mierová 2147, 022 01 Čadca
 57. Ingeborg Nováková Mierová 2147, 022 01 Čadca
 58. MUDr. Vladimír Gajdičiar SNP 739/12, 022 01 Čadca
 59. Mgr. Milan Čimbora M. R. Štefanika 2556, 022 01 Čadca
 60. Ing. Štefan Jurecký Skalka 15, 013 11 Lietavská Lúčka
 61. PhDr. Margita Buociková Zelená 3, 036 08 Martin - Priekopa
 62. Mgr. Elena Bakošová Vetvová 1, 811 02 Bratislava
 63. Ing. Pavol Krkoška, PhD. Stanekova 4, 841 03 Bratislava
 64. Ing. Igor Cyril Janota Kýčerského 3, 811 05 Bratislava 1
 65. MUDr. Ivan Kľačanský, DrSc. Niťova 2, 820 08 Bratislava
 66. Mgr. Ľubomíra Krkošková, art. Ihrač 322, 038 43 Kláštor pod Znievom
 67. Mgr. Milan Pollák A. Bernoláka 2609, 022 01 Čadca
 68. Mgr. Antónia Hudecová J. Kráľa 2589, 022 01 Čadca
 69. Ing. František Ščury Čadečka 2159, 022 01 Čadca
 70. Mgr. Anna Straková SNP 737/30, 022 01 Čadca
 71. Ing. Peter Ivanek, CSc. 9. mája 1185, Kysucké Nové Mesto
 72. PhDr. Stanislava Mikušková Hurbanova 2293/B, 022 01 Čadca
 73. Otakár Sedlaček Dukelských hrdinov 782, 022 01 Čadca
 74. Ing. Jozef Vražel Dukelských hrdinov 2660, 022 01 Čadca
 75. Peter Malicher Chalupkova 156, 022 01 Čadca
 76. Ing. Stanislav Hulita SNP 739/14, 022 01 Čadca
 77. Pavol Stolárik Okružná 688/17, 022 01 Čadca
 78. Dpt.Milan Kubjatko Horná 2414, 022 01 Čadca
 79. Jozefína Kubjatková Horná 2414, 022 01 Čadca
 80. Zdena Kadelová Hviezdoslavova 1952/6, 022 01 Čadca
 81. Silvia Kadelová Hviezdoslavova 1952/6, 022 01 Čadca
 82. MUDr. Emília Bartschová SNP 739/10, 022 01 Čadca
 83. PaedDr. Ivan Čierny Tr. SNP 19, 974 01 B. Bystrica
 84. Soňa Vodražková Vil. Žingora 64, 036 01 Martin
 85. Ing. Miroslav Mareček 023 51 Raková 309
 86. Ľudmila Kopačková Horelica 387, 022 01 Čadca
 87. Mgr. Emília Barancová Školská 2305/27, 022 01 Čadca
 88. Viera Kullová Dukelských hrdinov 789, 022 01 Čadca
 89. Mgr. Viera Strýčková Mierová 2144, 02201 Čadca
 90. František Ujházi Čadečka 2142, 02201 Čadca

 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 16.10.2009 | zobrazení: 6080