Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Mesto Čadca - iné zaujímavosti

Viacero prívlastkov má toto mesto neveľké svojou rozlohou, patriace k stredne veľkým počtom obyvateľov, no obrovské svojimi možnosťami.
Azda najznámejším je „brána Kysúc a Slovenska“. Svojou prihraničnou polohou na severozápade nášho Slovenska ňou aj určite je. Ten, kto tu zotrvá niekoľko dní, by povedal, že je mestom mladým. Niežeby tých vyše 440 rokov od prvej zmienky bolo málo, ale študenti, rodiny s deťmi, množstvo životaschopných malých firiem, obchodíkov, a vôbec odvážne vízie do budúcnosti sú znakom typického mladíckeho nadšenia. A to bez ohľadu na vek každého, kto si toto myslí, alebo - v lepšom prípade - kto toto nadšenie v Čadci zažije...

 1. Čadca

  Poloha: severozápadná časť Slovenskej republiky
  - povodie rieky Kysuca
  - obklopená vrchmi Kysuckých Beskýd a Javorníkov, mierne klimatické pásmo
  Štatút: okresné mesto, sídlo okresných inštitúcií
  Počet obyvateľov: takmer 30 tisíc (obyvatelia prevažne slovenskej národnosti)
  Osídlenie: v mestských sídliskách žije približne polovica obyvateľov, časť žije v tzv. „satelitoch“ - v dolinách riek Čadečka, Milošová a v miestnej časti Horelica
  Osídľovanie v minulosti: trvalé osídlenie počas valašskej kolonizácie v prvej polovici 16. storočia
  Prvá písomná zmienka o obci: roku 1565 ako „dorf Tczaczka“
  Obec povýšená na mestečko: roku 1778 cisárovnou Máriou Teréziou (udelením mestských práv)
  Najvýznamnejšie historické medzníky mesta Čadca:
  1848 - dočasné sídlo Slovenskej národnej rady, ktorá z Čadce vydala dôležitý dokument - Výzvu k národu slovenskému počas slovenskej revolúcie v rokoch 1848/1849
  1871 - výstavbou Košicko-bohumínskej železnice Čadca dopravnou križovatkou
  1872 - sídlo okresu
  1884 a 1914 - dopravné spojenie s dolinami Skalité - Zvardoň a Makov (výstavbou železníc), Čadca sa prakticky stala križovatkou ciest prirodzeným centrom Kysúc

  Charakteristické znaky a prívlastky:
  - Čadca - brána Kysúc a Slovenska (vyplýva z prihraničnej polohy s Českou a Poľskou republikou, na území Čadce sa nachádza malý hraničný priechod s Českou republikou)
  - Dopravná križovatka - spojnica železničných a cestných trás zo všetkých svetových strán, dobré spojenie s okolitými obcami Kysúc, od roku 2005 známa cestným obchvatom s tunelom
  - Mesto mladých - takmer polovicu všetkých obyvateľov tvoria mladí ľudia do 30 rokov
  - Študentské mestečko - tak je pomenovaná časť mesta na kopci nad centrom, kde sú sústredené všetky významné stredné školy, ktoré denne navštevujú tisícky študentov
  - Mesto v náruči prírody - okolité lesy vhodné na turistiku, cykloturistiku či osady využívané na chalupárčenie sú „na dosah“ od mesta

   
 2. Kultúra

  2.1 Kultúrne pamiatky a zaujímavosti
  Kostol sv. Bartolomeja - v centre mesta, najstaršia stavba mesta, postavený v roku 1734, neskôr prestavaný do dnešnej podoby (1783) v barokovom štýle, oltárny obraz „Umučenie sv. Bartolomeja“ dielom akademického maliara Jozefa Božetecha Klemensa., aleja líp na ceste ku kostolu.
  Mestský dom - radnica, postavený v roku 1932 na mieste Braunerovho hostinca na súčasnom Námestí slobody (vtedy „Hlavný rínok“), typická architektúra s hodinovou hranatou vežou tvorí typickú siluetu Čadce, v auguste 2007 na budove radnice odhalená pamätná tabuľa k 75. výročiu jeho postavenia.
  Pamätník Slovenskému povstaniu v rokoch 1848/49 - na Námestí slobody ako pamiatka na udalosti revolučných rokov, keď z budovy starej fary (stála na mieste dnešného obchodného domu Družba na Námestí slobody) bol vydaný dokument „Výzvu k národu slovenskému“ - stará čadčianska fara sa dočasne stala sídlom revolučných vodcov Hurbana a Štúra. Reliéf na pamätníku je dielom sochára Vojtecha Ihriského, architektonickú podobu mu dali architekt Vladimír Macura a akademický maliar Pavol Muška.
  Malá galéria histórie mesta Čadca - nachádza sa na chodbách Mestského úradu, súbor fotografií z prelomu 19. a 20. storočia a kópií historických dokumentov
  Palárikova ulica - pešia zóna spájajúca centrum mesta s jeho západnou časťou, po širokom schodisku z nej vstup na rozľahlé Matičné námestie, obchodné a zábavné centrum, oddychová zóna s fontánou uprostred („Zlatá rybka“ - dielo akademického sochára Ondreja 4. Zimku)
  Ďalšie zaujímavé budovy a stavby:
  Farský kostol sv. Jozefa robotníka na sídlisku Kýčerka - uprostred sídliska, kde žije vyše 11 tisíc obyvateľov - samostatná farnosť
  Budova hlavnej železničnej stanice - vysoká presklená budova so sedlovou strechou
  „Kufnerka“ - bývalý závod Slovena, v roku 2004 zrekonštruovaná do podoby štýlu začiatku 20. storočia
  Gymnázium J. M. Hurbana - zaujímavá 4-podlažná budova postavená vo svahu, kde vchod do budovy je na 4. poschodí, k objektu prináleží telocvičňa a budova bilingválnej sekcie gymnázia s internátom

  2.2 Kultúrne inštitúcie

  Dom kultúry - na Matičnom námestí, kultúrny stánok mesta a okresu, koncerty, divadlá, spoločenské podujatia mesta, plesy, kino, divadelná sála s kapacitou 400 miest, na chodbe pred kinosálou veľkopriestorová mozaika od akademického maliara Pavla Mušku, pred Domom kultúry - vlastné letné vonkajšie pódium
  Kontakt: tel.: 041/432 21 21
  Kysucká galéria - v budove Mestského domu (vchod zboku vedľa Informačného centra mesta Čadca), výstavy profesionálnych výtvarníkov, umelecké sympóziá - výstavné priestory priamo v sídle galérie a v kaštieli v susednej obci Oščadnica - celoročná prevádzka
  Kontakt: e - mail: kys.galeria@stonline.sk

  Kysucké múzeum - na Moyzesovej ulici neďaleko Námestia slobody v samom centre mesta, tématické výstavy, zbierková a odborná činnosť, výstavné priestory v sídle múzea - celoročná prevádzka
  Kontakt: 041/432 13 86
  Expozičné priestory v pôsobnosti múzea:
  Múzeum kysuckej dediny a Historická lesná úvraťová železnica v Novej Bystrici - Vychylovke (počas víkendov v múzeu v prírode rôzne podujatia, ovčiarske nedele, ukážky starých zvykov, folklórne vystúpenia, jarmoky, stavanie a váľanie mája a podobne, prevádzka od začiatku mája do konca októbra)
  Kontakt: 041/439 73 50
  Kaštieľ v Radoli - expozícia najstaršieho osídlenia Kysúc a meštianskeho spôsobu života na Kysuciach v minulosti (počas víkendov organizované výstavy a podujatia)
  Kontakt: 041/421 25 05

  Kysucká knižnica - na Ulici 17. novembra, postavená v 80. rokoch minulého storočia ako okresná experimentálna knižnica, bohatý knižničný fond, tradičné podujatia ako „Andersenova noc“, „Kysucké rozprávkové kráľovstvo“, vyhlasovanie súťaže „Kniha Kysúc“ a podobne.
  Kontakt: 041/433 41 15

  Najvýznamnejšie kultúrne podujatia mesta:
  Novoročný koncert - na sviatok Zjavenia Pána - Troch Kráľov, 6.januára, spojený s udeľovaním cien „Osobnosť Kysúc“, ktorú udeľuje Kysucká kultúrna nadácia Bratislava v spolupráci s Mestom Čadca, Dom kultúry
  Informácie: MsÚ, 041/433 23 01
  Kysucký fašiangový ples - ples Kysučanov v Bratislave - na ukončenie plesovej sezóny vo februári, striedavo organizuje Mesto Čadca a Mesto Kysucké Nové Mesto v spolupráci s Kysuckou kultúrnou nadáciou Bratislava
  Bartolomejské hodové dni spojené s festivalom Drôtománia - cez víkend najbližší sviatku sv. Bartolomeja (24. august), celý rad koncertov, stretnutia s partnerskými mestami Valašské Meziřičí (ČR), Toruň (PL), svätá omša, v nedeľu Bartolomejský jarmok
  Informácie: MsÚ, 041/433 23 01
  Vianoce v Čadci - od začiatku decembra - celý rad divadelných a filmových predstavení, Mikulášskych nádielok, končiace slávnstným ohňostrojom pri príchode nového roku na Matičnom námestí
  Informácie: Dom kultúry, 041/432 21 21

   
 3. Šport

  3.1 Športové príležitosti v Čadci

  Mestská plaváreň - na Palárikovej ulici, v rámci športového areálu, bazén 25 m dlhý, posilňovňa, sauna, celoročná prevádzka
  Kontakt: 041/432 58 07

  Tenisové kurty - za sídliskom Žarec, otvorené pre verejnosť od XX do XX
  Kontakt: 0907 620 860

  Športová hala - na Palárikovej ulici, v rámci športového areálu vedľa futbalového štadiónu, fitnescentrum
  Kontakt: 041/433 13 00

  Hokejbalové ihrisko - na Palárikovej ulici, v rámci športového areálu
  Kontakt:


  3.2 Športové možnosti
  Cyklotrasy v okolí Čadce
  Šeríkov chodník
  Možnosti letnej turistiky - osady, kríže, kaplnky
  Sunparadise

  Bežecké trasy


  3.3 Možnosti lyžovania v okolí Čadce
  Snowparadise Veľká Rača (12 km) - 5-hviezdičkové zimné stredisko Veľká Rača - Oščadnica, sedačková aj kabínková lanovka, upravené zjazdovky, veČadce
  Snowparadise Veľká Rača (12 km) - 5-hviezdičkové zimné stredisko Veľká Rača - Oščadnica, sedačková aj kabínková lanovka, upravené zjazdovky, večerné lyžovanie, snowboardová škola, U-rampa, požičovňa športových potrieb, autom do obce Oščadnica (do doliny Lalíky alebo Dedovka) alebo organizovanými skibusmi
  Kontakt: 041/438 25 68

  Ski centrum Skalité - Serafínov (20 km) - prírodný sneh, tri vleky, dostupnosť autom do obce Skalité, časti Serafínov alebo z Čadce vlakom priamo do Serafínova až k zjazdovkám

  Ski centrum Zlatá Kačka Čierne (15 km) - umelý sneh, vlek, dostupnosť autom do obce Čierne - Vyšný koniec do osady Košice alebo vlakom do obce Čierne - Vyšný koniec, odtiaľ cca 1 km do strediska Zlatá Kačka


   
 4. Mesto mladých - školstvo

  4.1 Gymnázium J. M. Hurbana so slovensko-anglickou bilingválnou sekciou - na Ulici 17. novembra, v peknom prírodnom prostredí, školský areál pozostáva: budova gymnázia, telocvičňa, budova bilingválnej sekcie a internátu, jediné bilingválne gymnázium na Slovensku, kde študujú študenti z krajín V4 (Slovensko, Česko, Poľsko, Maďarsko)
  Kontakt: 041/432 23 30

  Obchodná akadémia - na Ulici 17. novembra
  Kontakt: 041/433 21 03
   
 5. Medzinárodné kontakty a aktivity
  (v príprave)

 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 24.11.2009 | zobrazení: 6006