Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Park zmierenia 2

K pozitívnym výsledkom činnosti Spolku patrí aj vyriešenie otázky bývalého židovského cintorína na Ulici Ľ. Podjavorinskej. Bola to jediná pamiatka na bývalých 400 obyvateľov mesta, ktorí tu žili do roku 1942, keď sa dovŕšilo ich ponižovanie a šikanovanie odvezením do vykynožovacieho tábora Osvienčim. Odtiaľ sa ich vrátilo vari päť. Všetci ostatní zahynuli. Postupne boli zlikvidované aj objekty, ktoré pripomínali ich existenciu v meste. Synagóga na Palárikovej ulici bola zbúraná pri výstavbe budovy OV KSS a aj z cintorína boli postupne rozkradnuté náhrobné kamene, aby sa po opracovaní objavili na iných cintorínoch. Dielo skazy dokonali návozom zeminy na plochu cintorína pri kopaní základov budovy Verejnej bezpečnosti. Celý priestor bol zanedbaný a postupne sa na ňom vytvárali skládky odpadkov.

Vďaka projektu s názvom Park zmierenia , ktorý vypracovala organizácia ochrancov prírody a ktorý bol podporený aj vedením mesta, bol priestor postupne upravený – návozová zemina bola zarovnaná a na takto získanej ploche bola osiata tráva, upravené chodníky a na uličnej strane bol vysadený živý plot. V priestore boli vysadené stromčeky, ktoré sa dobre ujali a dnes už možno vysloviť predpoklad, že park bude slúžiť svojmu účelu.

Priaznivým ohlasom na vznik Parku zmierenia bol aj dar bývalej Čadčianky z Izraela, ktorá poskytla Spolku finančný príspevok.
Pôvodne sa počítalo, že na mieste bude postavený pomníček obetiam holokaustu aspoň formou pamätnej tabule. Doteraz táto otázka nie je uzavretá. Kysucká kultúrna nadácia v Bratislave navrhuje, aby tam bola osadená aj pamätná tabuľa Rudolfovi Vrbovi, jednému z dvoch utečencov z koncentračného tábora Osvienčim, ktorým sa v roku 1943 podarilo uprchnúť z tábora a po prekročení hraníc sa cez Skalité a Čadcu, kde utečencov ukryli, podarilo dostať do Žiliny. Tam podali svedectvo, ktoré bolo prvou správou o zverstvách páchaných na väzňoch, vzbudila pozornosť aj v zahraničí a stalo sa základom pre následné opatrenia protihitlerovskej koalície. Zámer na uchovanie pamiatky obetí bezprávia, ktoré bude slúžiť ako memento nasledujúcim generáciám, považuje Spolok za prirodzenú povinnosť civilizovanej spoločnosti.
 


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 23.11.2009 | zobrazení: 2216