Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Akademik Emil Špaldoň - jubilant Spolku priateľov Čadce

Medzi najvýznamnejšie výročia, ktoré si toho roku pripomína Spolok priateľov Čadce a s ním aj všetci Kysučania, patrí jubileum čadčianskeho rodáka akademika Emila Špaldoňa, ktorý sa 12. mája dožíva 90 rokov.Jeho meno sa stalo symbolom rozvoja slovenského obilninárstva a jeho odborného zázemia, ktoré reprezentuje najmä Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre. Od roku 1952 tu pôsobil ako profesor, vedúci katedry rastlinnej výroby a osem rokov ako jej rektor. Je autorom početných odborných monografií, z ktorých najmä práca Agronomické a organizačné základy riešenia sebestačnosti v obilninách sa stala východiskom praktických opatrení v celoštátnom meradle Svoje teoretické poznatky realizoval v praxi pri pestovaní ozimnej pšenice, sladovníckeho jačmeňa, papriky a ďalších plodín, ktoré postupne preberali a uplatňovali aj v ďalších krajinách. Za svoje teoretické a praktické výkony bol ocenený najvyššími štátnymi vyznamenaniami. Osobitne oceňujeme jeho záujem o rozvoj Kysúc, ktorý osvedčoval dlhé roky ako predseda výboru Spolku Kysučanov v Bratislave, predchodcu dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie.

Pamätné sú jeho návštevy rodného kraja, keď na družstvách „kontroloval“ svojich bývalých poslucháčov ako uplatňujú získané vedomosti v praxi a radil im ako aj v kysuckých podmienkach prispievať k celoštátnej sebestačnosti. V zborníku Kapitoly z kysuckého novoveku, ktorý vyšiel v roku 1975, s hrdosťou oznamoval, že „ak si najlepší výsledok z našej kysuckej pôdy - 42 q raže a 41,5 q jačmeňa- zrovnáme s úrodami napríklad pred druhou svetovou vojnou- 6 metrickými centmi z hektára v priemere- môžeme byť právom hrdí. Tam, kde sa pred rokmi urodil jeden klas, dnes sa urodí klasov sedem“. Akademikovi Emilovi Špaldoňovi prajeme, aby sa ešte dlho v dobrom zdraví tešil z výsledkov svojej priekopníckej práce na najdôležitejšom úseku ľudskej činnosti- produkcii potravín. Jeho príklad ostáva trvalou inšpiráciou pre stovky nasledovníkov aj na jeho rodných Kysuciach. Mestské zastupiteľstvo Čadca na svojom zasadnutí dňa 25.4.2008 udelilo svojmu rodákovi prof. Dr. Ing. Emilovi Špaldoňovi, DrSc. Čestné občianstvo Mesta Čadca, ako výraz ocenenia jeho celoživotných výsledkov vo vedeckej a pedagogickej práci.

Rudo Gerát


 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 16.10.2009 | zobrazení: 5300