Spolok priateľov Čadce, Námestie Slobody 30/28, PSČ 022 01 Čadca          Tel : e-mail : spccadca@gmail.com 

Štatút Ceny akademika Emila Špaldona

Akademik Emil Špaldon patrí k najvýznamnejším osobnostiam vedy a uplatňovania jej výsledkov v praxi. Narodil sa v Čadci 12. mája 1918. Dlhé roky pôsobil ako vedúci katedry rastlinnej výroby a tiež ako rektor Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre. S jeho menom sú spojené úspechy poľnohospodárstva v druhej polovici minulého storočia, keď sme dosahovali sebestačnosť vo výrobe základných potravín. Jeho zásluhy boli ocenené udelením najvyšších štátnych vyznamenaní v minulosti i súčasnosti. V roku 2008 mu bol udelený Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Akademik Špaldon sa vždy hlásil k svojmu rodisku - Čadci. Viac rokov pôsobil ako predseda Spolku kysuckých rodákov v Bratislave, ktorý bol predchodcom dnešnej Kysuckej kultúrnej nadácie. Často navštevoval Kysuce a radil poľnohospodárom ako zvyšovať produkciu potravín aj v našich podmienkach. Jeho život a dielo sú nasledovania hodným príkladom pre nastupujúce mladé generácie Kysučanov.

Na sprítomnenie jeho odkazu ustanovuje Spolok priateľov Čadce

Cenu akademika Emila Špaldona. Štatút ceny:

  1. Cena sa bude udeľovať študentom stredných škôl v Čadci, ktorí dosiahnu najlepšie výsledky v študijných aktivitách v škole i v mimoškolskej záujmovej činnosti.
  2. Cenu udeľuje Spolok priateľov Čadce.
  3. Udeľovanie ceny sa uskutoční každý rok v rámci slávnostného programu ku Dňu študentstva (17.11.)
  4. Návrhy na udelenie ceny podávajú riaditeľstvá škôl Spolku priateľov Čadce vždy do 30. októbra príslušného roku.
  5. Cena pozostáva z finančnej odmeny vo výške 150 EUR a diplomu.
  6. Okrem laureáta získajú ďalší dvaja študenti vecné odmeny s diplomami.

 

Súvisiace kategórie článkov :

publikováno: 16.10.2009 | zobrazení: 2291